Subsidie

Nationaal Energiebespaarfonds ook voor u!

In tegenstelling tot de rijksoverheid bieden enkele provincies en gemeenten de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen bij aanschaf van een zonneboiler. Naast deze subsidie biedt de Rijksoverheid dan wel weer de mogelijkheid aan particuliere woningeigenaren om voor het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler een lening aan te vragen tegen een lage rente.

De overheid heeft hiervoor in samenwerking met de Rabobank en ASN Bank het Nationaal Energiebespaarfonds in het leven geroepen. De particuliere huiseigenaar wordt in staat gesteld een lening aan te vragen van minimaal
€ 2.500 en maximaal € 25.000. Gemiddelde looptijd van de lening is zeven tot tien jaar, waarbij de rente voor de zeven jaarse lening is vastgesteld op 3,4 procent en voor de tien jaarse lening op 3,8 procent.

De verkregen lening kan worden gebruikt voor veertien soorten energiebesparende maatregelen waaronder dus zonneboilers en zonnepanelen.Vijftig procent van de lening mag gebruikt worden voor het plaatsen van zonnepanelen of pv panelen. De overige vijftig procent moet gebruikt worden voor andere maatregelen zoals zonnecollectoren of het kopen van een zonneboiler.

De komst van het Nationaal Energiebespaarfonds is een maatregel van het Woon-en Energieakkoord, ook wel de “greendeal” genoemd, ontstaan in 2013.

Het Nationaal Energiebespaarfonds heeft een omvang van driehonderd miljoen en wordt beheerd en gecontroleerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting der Nederlandse gemeenten.

Klik hier om na te gaan of er in uw gemeente subsidie beschikbaar is voor de aanschaf van een zonneboiler.