Instralingsfactor

De zogenaamde instralingsfactor geeft als percentage weer hoe de opbrengst van uw zonneboiler afhangt van de positie van de zonneboiler. Het getal is afhankelijk van zowel de hellingsrichting als de hoek van uw zonneboiler. Voor Nederland is de ideale situatie (100%) een zuidwaarts gerichte boiler die een hoek van 35 graden met de grond maakt. Dit is echter niet altijd mogelijk.

Met behulp van onderstaand diagram kunt u zelf bepalen welke opbrengstfactor voor u van toepassing is.
De witte lijnen geven weer op welke opbrengstfactor u kunt rekenen.

Bron: www.sun-solar.nl